Bezplatná cenová kalkulácia a obhliadka Vašej strechy

IZOLÁCIA PLOCHÝCH STRIECH SBS MODIFIKOVANÝMI PÁSMI

IZOLÁCIA PLOCHÝCH STRIECH SBS MODIFIKOVANÝMI PÁSMI

IZOLÁCIA PLOCHÝCH STRIECH SBS MODIFIKOVANÝMI PÁSMI

Hydroizolačné pásy s asfaltovou hmotou modifikovanou SBS kaučukom – spoľahlivá a kvalitná hydroizolácia Vašich stavieb od základov až po strechy Najviac používaná a desaťročiami overená technológia hydroizolácie stavieb. Široké možnosti použitia na hydroizoláciu spodných stavieb proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, ochrana proti radónu a hydroizoláciu plochých striech a terás.

Izolácia plochých striech SBS modifikovanými hydroizolačnými asfaltovými pásmi

V porovnaní s klasickými (oxidovanými) asfaltovými pásmi majú mnohonásobne väčšiu ťažnosť, vyšší bod mäknutia povlakovej hmoty a vysokú mechanickú odolnosť pásu pri mínusových teplotách. Sú vhodné na hydroizolácie plochých striech a spodných stavieb. Používajú sa na všetky aplikácie vodotesných, parotesných a protiradónových systémov obzvlášť pre stredne a viac náročné stavby a všade tam, kde sú kladené vyššie nároky na vodotesnosť izolácií a dlhodobú životnost. Pre plochú strechu sa používa povlaková krytina, ktorá tvorí povlak po celej streche a je tvorená z asfaltových pásov. Izolačná vrstva je väčšinou navrhovaná ako dvojvrstvový systém zvariteľných asfaltových pásov. Podkladový pás sa volí podľa charakteru podkladu (betónový, drevený atď.) a spôsobu pokládky (celoloplošné alebo bodové natavovanie, mechanické kotvenie atď.).

Finálny, vrchný pás sa potom volí s prihliadnutím na typ podkladového pásu, požiadavky na záruku, životnosť, funkciu a vzhľad strešného plášťa. Mal by byť s hrubozrnným posypom ako ochrannou vrstvou proti poveternostným vplyvom.

Hydroizolácia striech

Pás je určený pre použitie ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešného plášťa s vysokými požiadavkami na ťažnost, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť.

Spôsob aplikácie:

Pásy sa spracovávajú natavovaním na vhodný podklad. Minimálna teplota ovzdušia i vlastného pásu pri spracovaní je +0 °C. Veľkosť pozdĺžnych spojov je 100 (min.80 ) mm. Veľkosť priečnych spojov je 150 (min.120) mm.

Zloženie pásu:

  • Úprava horného povrchu pásu: ochranné a dekoratívne bridličné šupiny. Pozdĺžny okraj pásu v šírke 70 – 100 mm bez posypu, krytý polymérnou fóliou (PET páska) v šírke 120 mm.
  • Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elastomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm
  • Nosná vložka pozostáva z vystuženého polyesterového rúna.
  • Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: zmes asfaltu modifikovaného elastomérmi s minerálnymi plnidlami v hrúbke min.1 mm
  • Úprava dolného povrchu pásu: ľahko taviteľná polymérna fólia