Bezplatná cenová kalkulácia a obhliadka Vašej strechy

IZOLÁCIE ZÁKLADU

IZOLÁCIE ZÁKLADU

IZOLÁCIE ZÁKLADU

Izolácia stavieb proti zemnej vlhkosti, predovšetkým k izoláciám podlahových plôch. – izolácia proti presakujúcej vode – protiradónová izolácia

1. Izolácia základov fóliami PVC – Izolácia základov fóliami:

 • je určená pre obojstranne zabudované, spravidla jednovrstvové fóliové izolačné povlaky u stavieb izolujúce proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a podzemnej tlakovej vode, niektorým kvapalinám a radónu.
 • sa s používa pre vytváranie izolačných plášťov všetkých typov spodných častí stavieb obytných, verejných, občianskych, priemyselných, poľnohospodárskych, športových a podobne.
 • vhodná takmer do všetkých typov prostredia s rôznym stupňom biochemickej agresivity a teplotami od -20°C do +40°C.

So zemnou izoláciou nie je problém ani vytvorenie dostatočne tesných prestupov izoláciou a opracovanie ďalších detailov pre zabezpečenie trvalej nepriepustnosti pre radón.

Spájanie fólií pre izoláciu spodnej stavby sa realizuje v presahu pásov položených minimálne 50 mm cez seba. Izoláciu proti zemnej vlhkosti (nie radónu) je možné za predpokladu pevného podkladu realizovať iba prekrytím pásov v minimálnej šírke 100 mm. Pásy fólie sa kladú volne bez akéhokoľvek spojenia s podkladom, pri priamom pokladaní fólie na betónový podklad musí být tento bez výstupkov a nerovností, betón musí býť vyrovnaný oceľovým alebo novodurovým hladítkom. Ako podklad je možné použiť štrkopieskový násyp.

Charakteristika:

 • fólia na báze špeciálneho typu termoplastického polyolefínu (TPO)
 • fólia je zvariteľná horúcim vzduchom
 • fólia je určená pre izolácie spodných častí stavieb proti zemnej vlhkosti ako i tlakovej vode
 • nie je odolná UV žiareniu
 • hrúbka fólie 1,0 mm a 1,5 mm
 • farba čierna
 • utesňuje póry a trhliny v betóne
 • má široký teplotný rozsah elasticity (od 15C do +90C)
 • je odolný proti biologickej korózii (pleseň, mach, lišajníky, huby)
 • materiál je rýchloschnúci

Výhody zemných fólií:

 • vysoká pevnosť a prieťažnosť
 • trvalá pevnosť v tlaku
 • vynikajúca zvariteľnosť
 • odolnosť fólie proti pôsobeniu agresívnych podzemných vôd
 • pružnosť a ohybnosť fólie za chladu
 • výborná odolnosť fólie proti perforácii
 • odolnosť fólie proti prerastaniu koreňov rastlín
 • odolnosť fólie proti mechanickému namáhaniu pri sadaní stavieb
 • zdravotná a ekologická nezávadnosť
 • funkčná spoľahlivosť a vysoká životnosť

2. Izolácie základov SBS modifikovanými hydroizolačnými asfaltovými pásmi

Modifikované asfaltové pásy sa vyrábajú z asfaltu, ku ktorému sa pridávajú vhodné elastoméry alebo plastoméry. Pridaním elastoméru (kaučuk/SBS) sa pásy stávajú elastickými, majú vynikajúcu pružnosť a tvárnosť, lepšiu odolnosť pri nízkych teplotách a majú oveľa dlhšiu životnosť ako klasické pásy z oxidovaného asfaltu. Oproti fóliám majú asfaltové pásy výhodu, pretože sa dajú použiť ako dvojvrstvový systém, majú oveľa väčšiu hrúbku a sú pevne spojené s podkladom.

Výhody SBS modifikovaných hydroizolačných asfaltových pásov:

 • spoľahlivá hydroizolácia
 • protiradónová izolácia
 • zvýšená odolnosť hydroizolácie proti prerazeniu i roztrhnutiu
 • vysoká životnosť 10-12 až 50 rokov
 • odolnosť voči nízkym teplotám
 • montáž až do -10°C/-15°C
 • utesňujú póry a trhliny v betóne
 • majú široký teplotný rozsah elasticity (od 15°C do +90°C)
 • odolnosť proti biologickej korózii (pleseň, mach, lišajníky, huby)
 • sú rýchloschnúce aj po zaschnutí si zachovávajú lepivosť a po dotyku nezanechávajú farebné stopy