Bezplatná cenová kalkulácia a obhliadka Vašej strechy

IZOLÁCIA PLOCHÝCH STRIECH PVC FÓLIAMI

IZOLÁCIA PLOCHÝCH STRIECH PVC FÓLIAMI

IZOLÁCIA PLOCHÝCH STRIECH PVC FÓLIAMI

Strešné hydroizolačné fólie a hydroizolačné systémy sú určené pre hydroizolácie budov s plochou alebo mierne šikmou strechou – na stavbách bytových, verejných, občianskych, priemyselných, poľohospodárskych, športových a podobne.

Izolácie plochých striech PVC fóliami

Inovatívne izolačné riešenie na báze polymérnych materiálov. TOP kvalita spĺňajúca vysoké nároky na spoľahlivosť a trvanlivosť.

Naše strešné systémy sú určené pre všetky konštrukčné riešenia plochých a mierne šikmých striech, t.j. pre strechy jednoplášťové i dvojplášťové, vetrané i nevetrané, s tepelne izolačnou vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezspádové a pre strechy nepochôdzne, pochôdzne, pojazdné, s násypom kameniva alebo zeminy, so záhradnickou úpravou, zavodnené a podobne.

Strešná fólia podľa typu hydroizolačnej fólie môže byť položená na všetky bežné podklady, a to ako u novostavieb, tak pri opravách, rekonštrukciách a modernizáciách starších objektov.

Výhody strešných hydroizolačných fólií:

 • Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Štruktúrna pevnosť a odolnosť voči mechanickému namáhaniu
 • Veľmi dobrá chemická odolnosť voči agresívnym vplyvom ovzdušia
 • Vysoká priepustnosť pre vodné pary
 • Odolnosť proti prerastaniu koreňov rastlín
 • Vynikajúca zvaritelnosťa spracovatelnosť
 • Minimálne priťaženie nosnej konštrukcie strechy
 • Minimálne požiarne zaťaženie objektu
 • Hygienická a ekologická nezávadnosť

Strešná fólia je určená predovšetkým k realizácii jednovrstvých povlakových krytín plochých striech, mechanicky kotvených k podkladu ale i pre strechy priťažené.

V prípade, že je susednou vrstvou fóliového povlaku v strešnom plášti penový polystyren (EPS, XPS) alebo asfaltovaný pás, musí byť priamemu styku s nimi zabránené separačnou vrstvou z textílie zo syntetických vlákien:

 • v prípade gumy, asfaltových pásov (prípadne iných nevhodných materiálov) o plošnej hmotnosti najmenej 300 g/m2
 • v prípade EPS alebo XPS o plošnej hmotnosti najmenej 200 g/m2
 • pri použití ľahčeného polystyrénu je možné realizovať separáciiu fólie aj skleneným rúnom o plošnej hmotnosti nejmenej 120 g/m2.
 • separačná textília sa v zmysle konštrukčno-technologického predpisu nemusí dávať medzi fóliu a ľahčený polyuretan alebo na tepelnú izoláciu z minerálnych alebo sklených vlákien.
 • na drevené podklady sa naopak odporúča používať väčšia plošná hmotnost najmenej 500 g/m2.

ZÁKLADNÉ RIEŠENIE: Mechanicky kotvená fólia

Mechanicky kotvené skladby sú upredňostňované pred ostatnými (pri kotvení sa dá zároveň diagnostikovať podklad, (pri vŕtaní = aplikovaní kotiev) je cítiť zatečené miesto, pľuzgier na streche, prípadne zatečená voda (skrutka sa pretočí, ide ľahšie, vycvrkne z diery voda, …) a tak je umožnený prehľad o tom, v akom stave je pôvodná skladba.

 • základnou hrúbkou fólie je 1.5mm (na objednávku možno dodať aj 1.8 a 2.0mm, prípadne 1.2mm), pričom odolnosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou fólie.
 • fólia z PVC-P musí byť od polystyrénu oddelená sklenou textíliou min 120g/2
 • tepelná izolácia môže byť aj vláknitá (sklená, čadičová,…) (textília potom pod fóliou nie je nutná)
 • hrúbka tepelnej izolácie je navrhnutá tepelnotechnickým prepočtom a v súlade s odporučením výrobcu (pevnosť v tlaku,…)
 • parozábrana musí byť zrealizovaná vzduchotesne (je napojená po obvode a aj na prestupy)
 • parozábrana natavená bodovo na napenetrovaný podklad
 • podklad musí umožnit mechanické kotvevnie (nevhodný podklad napr. polystyrénbetón, ŽB rebierkové panely…

REKONŠTRUKCIE

 • v prípade NEzatekajúcich striech pôvodná asfatová hydroizolácia môže tvoriť parozábranu
 • v prípade striech s drobnými vlhkostnými poruchami sa pôvodná asfatová hydroizolácia môže perforovať pre odvetranie vlhkosti prípadne len narezať a odstrániť vodu medzi pásmi
 • v prípade veľmi zatečených striech kde je zabudovane veľké množstvo vlhkosti treba pôvodné mokré vrsty odstrániť (premočené vrstvy škváry, pórobetónu…)